Här förklarar vi vad man bör tänka på vid misstanke om mässling, hur diagnosen ställs och vilken behandling som sätts in när man slutligen fått diagnosen mässling.

När man drabbats av mässling

Om man har drabbats av mässling har man som skyldighet att anmäla detta till den smittskyddsläkare som finns i ditt landsting, och även anmäla den inträffade sjukdomen till Smittskyddsinstitutet (SMI). Detta måste man göra eftersom att mässling enligt smittskyddslagen är en anmälningspliktig sjukdom. Man vill kunna göra en utredning på sjukdomen för att kunna spåra källan, och även kunna erbjuda de personer i den sjukes omgivning mässlingsvaccin ifall det skulle vara så att de inte är vaccinerade mot eller har haft mässling, eftersom de då är mottagliga för sjukdomen.

Om det skulle vara så att ett spädbarn kan ha utsatts för smittan ges gammaglobulin till barnet eftersom det berstår av antikroppar som skyddar spädbarnet mot att sjukna in i mässling eftersom det ger ett skydd mot mässlingsviruset. Inkubationstiden för mässling är 7-18 dagar men ligger oftast på 10 dagar, och då det kan då vara svårt att avgöra i tid om någon i omgivningen, framför allt spädbarn, har fått viruset är det bra att ge barnet gammaglobulin i förebyggande syfte.

Du bör inte ta ett barn som smittats av mässlingsvirus till ett väntrum där risken är hög för att barnet smittar andra människor, ifall de skulle vara mottagliga för sjukdomen.


mässling doktor

Mässling - diagnos och prognos

Det är vanligt att man själv kan ställa diagnosen mässling i hemmet eftersom att sjukdomsbilden ofta ser likadan ut för alla drabbade. Men eftersom mässling är ovanligt i Sverige bör man uppsöka läkare för att kunna säkerställa en diagnos om sjukdomen i ett laboratorium. Efter detta behöver du endast kontakta läkare om tillståndet för dig eler det sjuka barnet förvärras på något sätt. Eller om barnet blir sjukligt trött eller matt.

Prognosen för någon som drabbats av mässlingsvirus i Sverige ser oftast bra ut, men den kan för alla i ytterst ovanliga fall leda till allvarlig hjärnhinneinflammation. Risken för att detta ska ske är dock endast 1/1000 vilket är en mycket liten siffra om man dessutom har i åtanke hur ovanlig sjukdomen är i Sverige.

Om man är gravid och drabbas av mässlingen kan fostret drabbas av en infektion som i värsta fall kan leda till missfall. Man bör därför alltid se till att man är vaccinerad mot eller har haft mässlingsviruset innan man planerar graviditet.


Mässling - vård och behandling

När ett barn har drabbats av mässling finns det inte mycket man kan göra för att behandla sjukdomen på något sätt, precis som vid andra barnsjukdomar. Den bästa vård som finns att rekommendera är att låta barnet vila i ett mörkt svalt rum eftersom att ögonen är mycket känsliga för ljus och den febriga kroppen kan kännas mindre påtaglig i ett svalt rum. Även febernedsättande läkemedel kan underlätta sjukdomstiden för barnet som drabbats av mässling.

Man kan däremot behandla de följdsjukdomar som kan uppkomma som följd av mässlingen. Eventuell lunginflammation kan man behandla med hjälp av antibiotika och eventuell diarré kan kräva någon form av vätskeersättning då man vill förebygga uttorkning. Om man dessutom behandlar den som insjuknat i mässling med vitamin A reducerar man dödligheten i mässling med 50%. Dessa följdsjukdomar är dock vanligast för de som drabbats av mässling som bor i fattigare länder där brist på vitaminer och vatten är ett stort problem.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.