Mässlingsvaccin är gratis och erbjuds till alla under 18 år i Sverige. Vaccinet mot mässling ger även skydd mot andra sjukdomar, men kan ge biverkningar i några dagar efteråt.

Mässlingsvaccin

Mässlingsvaccin är standard i Sverige och erbjuds till alla barn, och även vuxna som inte haft sjukdomen eller blivit vaccinerade som ska resa utomlands. Det är inte standard i alla länder dock. Många länder har inte samma möjlighet som Sverige att erbjuda sina invånare ett fullt vaccinationsprogram mot en barnsjukdom eller andra sjukdomar.

Mässlingsvaccin är billigt vaccin som dessutom är mycket effektivt. I Sverige är vaccineringen för barn gratis och det är starkt rekommenderat att genomgå det allmänna vaccinationsprogrammet för barn där vaccin mot mässling ingår.


mässlingsvaccin

MPR-vaccin skyddar mot mässling

MPR-vaccin är ett kombinerat vaccin för barn som inte bara skyddar barnet mot mässling, utan även röda hund och påssjukan. MPR-vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och det är helt gratis. Alla barn i Sverige rekommenderas att ta MPR-vaccinet för att skydda sig mot barnsjukdomar. Även barn under 18 år som invandrat från utlandet erbjuds en vaccination för att undvika att drabbas av bl.a. mässling. Detta förutsätter dock att barnet inte redan haft sjukdomen eftersom att han/hon då redan är immun. Har man en gång haft mässling kan man inte få det igen då kroppen blivit resistent mot viruset. MPR-vaccinet innehåller försvagade men fortfarande aktiva virusstammar som får kroppen att tro att bilda antikroppar mot viruset.


Mässlingsvaccin - vuxen

Som vuxen kan man bli erbjuden vaccin mot mässling om man inte tidigare fått vaccinet eller haft sjukdomen och ska resa utomlands, då risken för att drabbas av mässling kan vara stor, beroende på hur många barn som där blir vaccinerade mot mässling. I Sverige blir i stort sett alla barn som föds vaccinerade mot mässling och andra barnsjukdomar redan som barn och därför är smittan inte vanlig hos barn eller vuxna.

Om man inte blivit vaccinerad som barn och aldrig heller drabbats av mässling är risken större för att bli smittad. Detta gäller vanligtvis vuxna människor som invandrat till Sverige och inte har haft sjukdomen eller blivit vaccinerade, men även vuxna människor i Sverige som var för gamla för att vaccineras när mässlingsvaccinet blev standard för alla småbarn i landet. Vaccinering mot mässling för barn (MPR-vaccinet) blev inte en del av vaccinationsprogrammet för barn förrän år 1982. De som är födda innan 1960 har förmodligen någon gång haft viruset redan och behöver inte vaccinera sig mot mässling.


Mässlingsvaccin - biverkningar

Mässlingsvaccinet MPR är ett mycket bra och effektivt skydd för både barn och vuxna mot sjukdomen mässling men som många andra vaccin bidrar den med biverkningar som drabbar den vaccinerade. Dessa biverkningar liknar de symtom som uppkommer om man insjuknat i mässling och de kan vara nästan lika besvärande. De största skillnaderna mellan biverkningarna av mässlingsvaccinet och de faktiska symtomen på mässling är att biverkningarna sällan håller i sig längre än några få dagar, och att man efter vaccination inte heller smittar på något sätt.

Man kan känna av biverkningar i form av symtom på förkylning så som torrhosta och snuva, men man kan också märka av tecken på feber precis som vid mässling. En del får bleka utslag efter vaccinering och några få har drabbats av en lindrig värk i lederna som senare går över. Några få barn har för en kort tid märkt av att lymfkörtlarna i ljumske eller armhålan har förstorats på den sidan där man har fått sprutan. Dessa biverkningar kan vara besvärande för den drabbade men de är för det mesta lindrigare än symtomen man får vid mässling.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.