När man får mässling känner man oftast igen symtom som en allmän sjukdomskänsla, feber och halsont. De röda utslagen syns först efter några dagars sjukdom.

Mässling - symtom

Symtomen som uppstår när man drabbats av mässling är ganska få, men mycket besvärande. Symtomen uppstår steg för steg, är tydliga och oftast förstår man direkt att det är mässling det handlar om. Man får liknande symtom som man kan få vid en vanlig förkylning till en början men detta övergår senare till att man hittar olika sorters utslag som med tiden sprider sig över hela kroppen.

Om du har fått vaccin mot mässling kan du uppleva liknande symtom som om du skulle ha drabbats av sjukdomen, men i en betydligt lindrigare form. Symtomen som kan uppstå efter man fått mässlingsvaccin går i regel över efter bara ett par dagar och är helt ofarliga. De symtom som du kan märka av efter vaccination av mässling smittar dessutom inte alls, till skillnad från de symtom du får då du faktiskt drabbats av sjukdomen.


mässling symtom

Vanligaste symtomen på mässling

Du märker snabbt av om du har drabbats av mässling då symtomen dyker upp i rask takt och är speciella för just den här sjukdomen. Det börjar med symtom som en besvärande torrhosta och rinnande näsa. Detta kan vara tecken på den kommande febern som är snabbt stigande. Febern som uppkommer efter några dagar vid mässling blir ofta väldigt hög och påfrestande. Ett annat mycket vanligt symtom på mässling är irritation i ögonen. Ögonen kan även bli en aning ljuskänsliga. Även symtom på mässling i form av svullna och ömma lymfkörtlar är inte helt ovanligt.

Det vanligaste och mest tydliga symtomet som uppstår vid mässling är dock de röda utslagen på kroppen. Detta symtom dyker upp efter mellan 3-7 dagar. Utslagen börjar som ljusröda fläckar och dyker först upp i ansiktet. Utslagen är fläckiga och sammanflytande och de börjar oftast precis bakom öronen för att sedan sprida sig i resten av ansiktet och vidare över kroppen. Utslagen vid mässling blir efterhand mörkare men är fortfarande röda. Mässlingsutslagen sprider sig successivt neråt från ansiktet, ner över bålen och längre ner över resten av kroppen.

Att man drabbas av Kopliks fläckar är också en vanligt symtom på mässling. Kopliks fläckar ser ut som grå-vita små fläckar i samma storlek som saltkorn och de sätter sig på insidan av kinderna och i munnen.


Allvarliga symtom, följder och konsekvenser av mässling

Mässling är en svår smitta som tar mycket energi från den drabbade. Tyvärr slutar inte problemen när mässlingens alla symtom har försvunnit, utan den sjuke kan tyvärr drabbas av ytterligare komplikationer och följdsjukdomar. Om ett småbarn drabbats av mässling kan de lätt få problem med andningen, då de redan infekterade slemhinnorna tillsammans med bakterier bli sekundärinfekterade. Mässling kan även bidra till att det sjuka barnet får öroninflammation.

Barn (och vuxna) som är undernärda och har sämre immunförsvar kan drabbas av lunginflammation. Denna komplikation efter mässling står för 10% av dödsfallen vid sjukdomen. Nedsatt syn eller till och med blindhet kan drabba de barn som lider av brist på vitamin A vid insjuknande och sjukdomen kan även bidra till att barnet blir så pass försvagat att det till slut blir undernärt. Detta är dock mer vanligt i u-länder. Läs vidare om vad man gör när man blivit smittad av mässling.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.