Mässling räknas som en barnsjukdom som kan bli farlig och som främst är väldigt smittsam hos barn. Därför erbjuds alla småbarn vaccination mot mässling i Sverige.

Mässling hos barn

Mässling är en sjukdom som främst drabbar barn under 5 år, och kallas därför för en barnsjukdom. Mässlingen är dock tyvärr därmed en av de största orsakerna till barnadödlighet, men i Sverige är mässling ovanligt tack vare det fungerande vaccinationsprogrammet för barn.

Om ett barn har drabbats av mässling bryter inte symtomen ut förrän 10-14 dygn efter att han/hon har blivit smittad, men barnet kan ändå smitta andra redan efter 8 dygn och man kan vara smittsam så länge som 5 dygn efter att sjukdomen har brutit ut. Detta innebär att det lätt kan bli en smittohärd på förskolor och lekplatser om ett barn har drabbats av mässling men ännu inte upptäckt några symtom. Barn tänker sig dessutom inte för innan de hostar eller nyser i närheten av andra barn, och detta blir lätt ett stort problem eftersom att mässlingen är en extremt smittsam sjukdom. Alla barn som föds i Sverige blir i regel vaccinerade mot mässling och de blir då även resistenta mot smittan.


mässling barn

Vaccin mot mässling för barn

MPR-vaccin mot mässling erbjuds till alla barn i Sverige och även till nyanlända barn under 18 år som invandrat till Sverige, under förutsättning att de inte redan haft sjukdomen. Man kan avstå från vaccineringen av olika skäl men det är starkt rekommenderat att genomgå vaccinationsprogrammet för barn.

Vaccination av barn är standard i Sverige men i alla länder är det inte självklart. I fattigare länder är barnadödligheten hög på grund av just mässling, trots att det finns effektivt vaccin som inte är dyrt. Enligt Världshälsoorganisationens beräkningar dör ungefär 450 människor på grund av mässling varje dag. Detta eftersom de inte har tillgång till vaccinet vilket resulterar i att mässling hos barn blir vanligt och sprids lätt. Vaccinationen av barn kan innebära biverkningar i form av att barnet drabbas av symtom som är liknande de som uppstår vid själva sjukdomen. Symtomen blir dock mycket lindrigare efter vaccination än vid själva sjukdomen, de går över efter en kortare period och de är inte på något sätt smittsamma. Vad man bör göra om man tror att ens barn fått mässling kan du läsa om här.


Vid vilken ålder vaccineras barn för mässling?

I Sverige är det vanligast att man blir vaccinerad mot barnsjukdomar så som mässling, påssjukan och röda hund med ett kombinerat vaccin som kallas MPR-vaccin. MPR-vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och täcker dessa tre vanliga barnsjukdomar. Vaccination med MPR-vaccin sker i regel två gånger, första gången när man är 18 månader gammal och andra gången när man är mellan sex till åtta år gammal. Barn som är födda tidigare än 2001 fick den andra sprutan vid 12 års ålder.

Om man aldrig haft mässling och inte heller blivit vaccinerad mot mässling och ska åka utomlands bör man gå till sin vårdcentral och bli vaccinerad mot mässling för att vara säker på att bli skyddad mot sjukdomen. Samma sak gäller barn som är äldre än 9 månader som ännu inte fått sin första vaccinationsspruta innan utlandsresa, om barnet inte har haft mässlingen bör han/hon få MPR-vaccin innan utlandsresa. Om barnet vid detta tillfället är under 12 månader får han/hon en ny vaccinspruta vid 18 månaders ålder.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.