Mässling är en sjukdom som liknar barnsjukdomarna röda hund och påssjuka. Det tydligaste symtomen är feber och karaktäristiska röda utslag - men det finns vaccin.

Mässling

Mässling är ett virus som är extremt smittsamt. Det räcker att den sjuke nyser eller hostar för att mässlingsviruset ska spridas och tas upp av omvivningen via inandning. Mässling kan till och med spridas från rum till rum. Om man har drabbats av mässlingen kan man dessutom drabbas av andra följdsjukdomar som t.ex. öroninflammation. Har man en gång haft mässlingen kan man dock aldrig drabbas av sjukdomen igen.

Sjukdomen är ovanlig i Sverige eftersom nästan alla barn här vaccineras mot mässling redan som små. Sjukdomen har flera likheter med två andra sjukdomar som också orsakas av virus, röda hund och påssjuka. Dessa sjukdomar kallas "barnsjukdomar" eftersom att man oftast drabbas av sjukdomarna som barn.


mässling

Mässling - Symtom

Ofta bär den sjuke på mässling en tid innan sjukdomen och symtomen bryter ut. Ett par veckor efter att man smittats börjar man känna av tecken på feber. Senare kommer ytterligare symtom på mässling som till exempel snuva, ont i halsen, svullna lymfkörtlar m.m. I början av sjukdomen kan även små utslag i gråvit färg uppkomma i underkäken som ett tidigt symtom. Det tydligaste symtomet på mässling är mässlingsutslagen som dyker upp några dagar senare och som sprider sig över hela kroppen. Du kan läsa vidare om symtomen i artikeln om "symtom vid mässling".

Det enda sättet att förebygga och skydda barn mot dessa symtom på mässling och från att drabbas av sjukdomen är vaccin mot mässling.


Mässling hos barn

Mässlingen drabbar främst barn och det enda sättet att skydda barn från mässling är genom vaccination för barn mot viruset. Den vanligaste vaccinationen hos barn är MPR-vaccin. MPR är ett vaccin som skyddar barn mot både mässling, röda hund och påssjuka. MPR-vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Röda hund och påssjuka kan vara farliga barnsjukdomar, precis som mässling hos barn.

Om du tror ditt barn har smittats av mässling bör du genast kontakta läkare. Däremot ska man aldrig åka in med barnet till vårdcentralen eller akuten där mycket folk befinner sig. Detta på grund av att mässling är en otroligt smittsamt sjukdom. Det bästa man kan göra är istället att ringa sjukvårdsupplysningen. Fortsätt läsa om detta i avsnittet "mässling hos barn".


Mässling hos vuxna

Trots att mässling kallas en barnsjukdom betyder inte detta att endast barn drabbas. Även vuxna kan drabbas av mässling och om man inte är vaccinerad som barn och ska åka utomlands bör man även som vuxen vaccinera sig då sjukdomen inte är helt ofarlig för vuxna människor. Tvärtom ökar risken för att bli allvarligt sjuk i mässling ju äldre du är vid smittotillfället.


Mässlingsvaccin

Det enda sättet att skydda sig mot mässling är genom att, vanligtvis som barn, få mässlingsvaccin. Detta kan man dock även få som vuxen om man inte fått vaccin mot mässling som barn. Det vanligaste vaccinet kallas MPR-vaccin och kan ge biverkningar i form av en lindrigare variant av själva sjukdomen. Att man får dessa biverkningar beror på att man vid MPR vaccination får i sig aktiva men försvagade så kallade "virusstammar". Men dessa biverkningar går över efter endast ett par dagar och är inte farliga. Klicka på länken för att läsa mer om mässlingsvaccin.


Mässling - vård och behandling

Om du har drabbats av mässling finns det ingen behandling mot sjukdomen. Du kan få vård mot besvären i form av febernedsättande mediciner och i regel är det skönt för den drabbade att få ligga i ett svalt mörkt rum, på grund av att ögonen brukar vara irriterade. Inkubationstiden för mässling ligger mellan 7-18 dygn, men oftast handlar det om runt 10 dygn. Vad du ska göra om du misstänker att du eller ditt barn fått mässling kan du läsa om i artikeln "när man drabbats av mässling".


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.